Generalforsamling og fødselsdag

Venner af Socialisternes Hus indkalder til generalforsamling og indbyder samtidig til 2-års fødselsdag 15. november kl. 19.00.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Årsregnskab
  4. Ændring af vedtægterne
  5. Fremtidigt arbejde
  6. Valg af bestyrelse, suppleanter og kritiske revisorer
  7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen fejrer vi foreningens 2 års fødselsdag med kakao, boller og lagkage.

Husk at betale kontingentet, så du har stemmeret til generalforsamlingen. Indmeldelse kan også ske ved indgangen.