Støtter EU kolonisering?

Vidste du, at der stadig den dag i dag findes en koloni i Afrika? At besættelsesmagten behandler befolkningen som undermennesker? Og at europæiske firmaer ovenikøbet tjener fedt på at samarbejde med koloniherren?

Rina Ronja Kari (medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU) fortæller om den politiske udvikling i Bruxelles med afsæt i diskussionsspørgsmålene: 

  • Hvordan forholder EU sig til Marokkos opretholdelse af Afrikas sidste koloni?
  • Tager EU hensyn til FN's resolutioner om afkolonisering og handel i besatte områder? 
  • Har EU en holdning til europæiske firmaers forretninger i de besatte Vestsahara?


Mødet indledes med, at en aktivist fra kampagnen Frit Vestsahara kort opsummerer besættelsens historie og konsekvenser. Endelig er alle fremmødte meget velkomne til at stille spørgsmål i en åben debat efter oplæggene.

Tidspunkt

Torsdag 21. september kl. 16.30

Arrangør

Folkebevægelsen mod EU, Internationalt Forum Aalborg, Frit Vestsahara