Kommunistisk Parti

Kommunistisk Parti kæmper for et socialistisk velfærdssamfund med lige rettigheder til alle og et aktivt, reelt deltagerdemokrati. Det sker først og fremmest gennem aktiv deltagelse i de faglige og politiske kampe udenfor Christiansborg: På arbejdspladserne, uddannelsesstederne og i boligkvartererne.

Kommunistisk Parti har afdelinger over hele landet. Alle medlemmer af partiet har direkte indflydelse på partiets politik og aktiviteter, blandt andet gennem aktiv deltagelse i partiets afdelinger.

Alle medlemmer bliver tilbudt skoling i marxistisk analyse for at kvalificere dem bedst muligt til at deltage i partidemokratiet og vigtige politiske spørgsmål diskuteres indgående på medlemsmøderne i partiets afdelinger. Partiets politiske linje bliver lagt, når medlemmerne samles til kongres hvert tredje år. I det daglige varetages den politiske linje af landsledelsen. Kommunistisk Parti har en række udvalg, der arbejder med konkrete, politiske områder som fagligt arbejde, freds- og solidaritetsarbejde, ungdomsarbejde og EU.

Ved næste kommunalvalg stiller Kommunistisk Parti op i flere byer og på sigt vil partiet også stille op til Folketinget. Partiet har ved de seneste valg anbefalet at stemme på Enhedslisten.

Kommunistisk Parti blev dannet ved en sammenslutning af DPK/ML og Kommunistisk Samling i november 2006.

Kommunistisk Parti udgiver Dagbladet Arbejderen

Kontakt

Socialisternes Hus,
Søndergade 12, 9000 Aalborg
Hverdage kl. 9.00-16.00

Gå til Kommunistisk Partis hjemmeside.